söndag 5 oktober 2014

En fin höst

Växjö bjöd på en fin september. 745 kWh (90 kWh/kW) mot beräknade 655 (78 kWh/kW). Vår 8,32 kW med SMA 8000 TL-20 (97,6 % Euroverkningsgrad) vätter rakt mot sydväst med 27 graders lutning men är helt oskuggad. 

Oskuggat är långt viktigare än riktning och lutning. Vi har kört flera olika beräkningsprogram och får en spridning mellan 6 500 -7 600 kWh per år. Som jämförelsevärden valde vi utfallet från PVsyst som ligger på ca 7 300. Polysun ger betydligt lägre utfall, 6 500 kWh/år och SMA´s beräkning hamnar på dryga 7 600 kWh/år. Men, men…. det blir vad det blir…..


Och under tiden solen värmer kan man syssla med annat... SOLKRAFT !