Vårt hus

Vårt hus är ett 2-plans kataloghus, Villa Tradition från Myresjöhus byggt 1992 på området Nybygget på norra Hovshaga i Växjö, Kronobergs län. Boytan är 166 m2 plus vinterträdgård (nästan vinterbonad) på 20 m2.

Uppvärmning sker med en frånluftsvärmepump (FTX-system) dvs mekanisk från- och tilluftsventilation. Från början var det en CTC Master 103 R men vi bytte den 2010 mot en NIBE Fighter 410 P. FTX plockar värmen från frånluften, levererar tappvarmvatten, värmer tilluften och även vatten till radiatorslingan. Fläktar och cirkulationspump drar ca 190 W och kompressorn ca 650 W. Elpatronen stöttar upp med ca 8 kW vid behov.

Vinterträdgården är utrustad med en elslinga på 2000 W. Därutöver har vi en Cronspis (kalkelugn) som vi eldar alldeles för lite i. Förbrukningen 1992 var ca 14 000 kWh men allteftersom åren gått har förbrukningen ökat att till nu ligga runt 18 500-20 500 beroende på mellanårsvariation.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentera gärna!