Tidsplan

23 mars 2014 - Principbeslut "OK, nu kör vi!"

1 april 2014 - Offertförfrågan skickas ut

22 april 2014 - Bygglovsansökan och Ansökan om solcellstöd inlämnas

2 maj 2014 - Slutliga offerter inkommit

20 maj 2014 - Bygglov beviljat

21 maj 2014 - Avtal om entreprenaden, Föranmälan till VEAB

11 juni 2014 - Avtal med VEAB om produktionsanläggning

13 juni 2014 - Anmälan till Bixia om försäljning av överskottsel

17 juni 2014 - kl 11.00 Installation påbörjas

18 juni 2014 - Mätaren byts av VEAB, Ansökan elcertifikat

19 juni 2014 - kl 20.00 Installation klar

23 juni 2014 - kl 14.50 Inkoppling och driftsättning. Mätaren snurrar.

25 juni 2014 - Entreprenaden godkänns och anläggningen lämnas över.

26 juni 2014 - Beslut om elcertifikat och ursprungsgarantier från Energimyndigheten

28 juli 2014 - Första avräkningen på såld el i juni från Bixia. 174 kr.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentera gärna!