måndag 1 augusti 2016

Utfallet i juli - väl godkänt


Även juli månad 2016 ligger över det beräknade genomsnittliga utfallet. Så här ser siffrorna ut. Jag lägger med det specifika utbytet så blir det lättare att jämföra. Anläggningen är på 8,32 kW installerad effekt som vätter rakt mot SW med ca 28 gr lutning. 32 st Q-Cells Pro-G3 260 W. Intressant att skillnaden i solskenstimmar inte påverkar utbytet i så hög grad som man kan tro. Dvs. det produceras även i mulet väder. Nederbörden är ju som förväntat ingen bra parameter att jämföra med.

         
                                   Totalt kWh        Utbyte kWh/kWp        Nederbörd mm   Solskenstimmar
                           2014    1207                 145                            48                   301
                           2015    1098                 132                            68                   196
                           2016    1126                 135                            84                   218

Medelvärde                    1144                 138

Beräknat medelvärde     1081                 130

Meteorologiska data hämtade från SMHI för mätstationer i Växjö.