fredag 10 april 2015

Vårsol på vår solanläggning!

April har hittills bjudit på riktigt trevligt vårväder. Årsbästa på 47 kWh/dag eller 5,7 kWh/kW installerad effekt. Detta ska jämföras med all-time high på 56 kWh den bästa dagen i juli 2014.
Övre diagrammet visar producerad effekt som 15 min-medelvärden. Då dagen varit helt klar och molnfri har maxeffekten legat momentant på ca 6 600 W. När stackmolnen kommer bör effekten kunna krypa upp mot 7 600W pga förstärkning av instrålningen via reflektion i molnkanterna.