tisdag 26 augusti 2014

Sunny Places

låter som en guide till soliga resmål men alls icke. Det är i stället tyska SMA´s senaste webbapplikation för de som har SMA´s växelriktare med internetuppkoppling. Sunny Places är en utveckling av Sunny Portal där anläggningens produktionsdata visas men i den nya applikationen finns det en öppen blogg där man kan lägga upp egna diagram, lägga ut frågor och inlägg till andra solelproducenter. En social solportal m.a.o.

SMA har väldigt många anläggningar uppkopplade, merparten i Tyskland och Europa men är även stora i USA och Australien. Enligt Sunny Portal finns det ca 290 svenska anläggningar men av dessa är det bara 10-talet som registrerat sig i Sunny Places. Tyskarna är inte oväntat mest aktiva. Det är mycket snack om batterier. Många har batterier som klarar mellan 25-50 kWh vilket flera menar oftast täcker deras behov under den mörka delen av dygnet. Börjar komma trådar om laddning av elbilar.

Det jag uppskattar med Sunny Places är att det går att skapa diagram över produktionen från den egna anläggningen och lägga in andra anläggningar som jämförelse. Se nedan.
deDet här med att jämföra och mäta och tävla hela tiden är säkert nåt djupt nedärvt....Det man kan utläsa av diagrammen är hur mycket effekt de olika anläggningarna producerar i förhållande till den installerade effekten (kWp). Eftersom alla anläggningar är olika stora beroende på yta, antal celler etc så är det bra med ett jämförelsetal. Här kan man således jämföra utbytet mellan en 2 kWp och en 10 kWp. Det andra man kan se är hur anläggningarna är orienterade. Lillebo har sin riktad mot SW därför kommer vår topp lite senare på dagen. Vi tappar således förmiddagssolen men får å andra sidan nytta av kvällsolen. Sen kan man se hur molnigt det varit på olika ställen. Taggar i kurvan = moln.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentera gärna!