torsdag 31 juli 2014

Månadsbokslut


Då har anläggningen varit i drift en hel kalendermånad. Och vilken månad sen! Ändå låg sista veckans produktion rejält under det beräknade genomsnittet. Totalt har vi producerat 1207 kWh mot det beräknade juligenomsnittet på 1081 kWh. Utbytet blev 145 kWh/kW mot beräknade 130 vilket inte är så tokigt (+ 11%). Vår 8,3 kW anläggning är vänd rakt mot sydväst så vi får ju räkna med ett visst bortfall(ca - 5-7%) jämfört med en optimal placering.

Av det som producerats har vi sålt ca 67 %. För de första 8 dagarnas produktion i juni har vi redan fått vår första avräkning. Dessa kWh har också registrerats på vårt konto hos Svenska kraftnät för elcertifikat och ursprungsgarantier. Avräkning för dessa lär inte komma förrän i augusti. Sen väntar vi med (lik-!) spänning på första avräkningen från VEAB på 5,88 öre i nätersättning.

Med dessa små återstående teknikaliteter kan vi konstatera att allt funkat och funkar över förväntan.
Tämligen bekymmersfritt och ett litet men gott bidrag till en hållbar och förnyelsebar elproduktion.

Så varför tvekar Ni? Sätt igång bara!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentera gärna!